GIVEWATTS Modell

Att ha tillgång till el är något vi alla tar för givet. För 1,3 miljarder människor runt om i världen är det inte så. För dem är en öppen eld och en fotogenlampa den enda energikällan. Skolläxor blir en utmaning, och utan utbildning är det svårt att förverkliga sina drömmar.

GIVEWATTS arbetar för att ändra på denna situation, detta är modellen som gör det möjligt:

GIVARE/FINANSIÄRER
500 SEK täcker kostnaden för distribution av 1 st solenergilampa vilket innefattar: Inköp av lampan, leveranser till skolorna, resor i samband resultatinsamling under de 24 månader skolprojekten fortlöper, löner och administration.

GIVEWATTS
Driver insamling i Sverige, USA och Schweiz, ansvarar även för återrapportering till givarna. GIVEWATTS driver arbetet på fältet med distribution och insamling av rapporteringsunderlag.

SKOLORNA
Skolan samarbetar med GIVEWATTS genom att löpande distribuera lampor till skolans elever, sammanställa betygsunderlag, lagerhålla lampor m.m

HUSHÅLLEN
Hushållen köper lampan till lokalt marknadspris. Lampan betalas av under  3-6 månader. Intäkterna går till inköp av nya lampor till fler hushåll.

Funder
Givewatts
Funder
Schools
Agents
House Holds