Stories and Quotes

Ljus för studier – Möt Lesoi

Portrait_Lesoi

Lesoi är 13 år och går i åttonde klass. Hon bor långt ut på den kenyanska landsbygden,  där finns ingen tillgång till el.  Direkt efter att skolan är slut för dagen börjar arbetet hemma med att samla ved till spisen för att laga mat till familjen. Efter middagen väntar läxorna som Lesoi läser i ljuset från en öppen låga från en fotogenlampa. Studierna är svåra att klara av utan ordentligt läsljus. Tid som kunde ägnas åt studier måste istället läggas på arbetet i hemmet.

Genom GIVEWATTS samarbete med Lesois skola har eleverna fått möjlighet att köpa solenergilampor på avbetalning. Lamporna bidrar till att mer tid kan läggas på studier. Lamporna bidrar även till att hushållens ekonomi förbättras genom minskad fotogenförbrukning. Hälsan påverkas positivt genom att mindre rök dras in i lungor och ögon. Även antalet brandolyckor orsakade av fotogen minskar tack vare solenergilamporna.  Studieresultaten för Lesoi har på kort tid förbättrats. Nu siktar hon på toppbetyget 400 marks, hon har redan nått 350.

Lesoi säger:

– Jag kommer från ett fattigt hem där framtiden är osäker. Nu är jag hoppfull och drömmer om att bli pilot, då kan jag hjälpa till att försörja min familj.

Se filmen om Lesoi

______________________________________________________________________________________________________

El för laddning av mobiltelefonen – Kimitis berättelse

Portrait_kimiti

På morgonen när Kimiti vaknat börjar han samla ihop urladdade mobiltelefoner från sina föräldrar och från grannarna i byn där han bor.  Det finns ingen tillgång till el för att ladda telefonerna så Kimiti åker med en vuxen bak på en motorcykel in till en kiosk där man betalar för laddningen. Laddningen i kioskerna sker ofta via en dieselgenerator. Förutom att det är dyrt för en familj att ladda telefonen tar proceduren  mycket tid i anspråk. Tid som skolbarn istället skulle kunna lägga på sin läxläsning.

Kimitis familj köpte en solenergilampa genom GIVEWATTS och sedan dess laddar familjen och även grannar sina telefoner direkt via lampans speciella uttag för mobilladdning. Tack vare denna lösning kan Kimiti nu gå i skolan varje dag och ägna mer tid åt läxorna hemma.

Kimiti berättar för oss:

–         När jag avklarat mina studier drömmer jag om att bli läkare.

Se filmen om Kimiti

______________________________________________________________________________________________________

An Impact Story – Meet Phelist Akinyi

Philist_portrait

“Phelist Akinyi is in class eight, and is in one of the many schools we work with. Her parents bought a solar lamp distributed by GIVEWATTS. Since then her grade has improved by 9% (from 320 to 348). Before using the lamp, she had difficulty studying. Her parents couldn’t afford paraffin for their lantern every day.

Before she did most of her reading daytime, during her free time. With the lamp that all changed. She now gets up early and later in the evening after school she gets to study more frequently everyday courtesy of the GIVEWATTS lamp.

With the lamp she started dreaming of becoming an engineer, and she believes that her dream is achievable.

She has access to light which means more study time. Hers is a story of success. She further notes that the lamp has no negative effect on her eyes, compared to the kerosene lantern she used to have, which strained her eyes. With the lamp comes light, with the light comes inspiration; the pupils can only dream bigger.”

–         By Allan Muhari – GIVEWATTS project manager

______________________________________________________________________________________________________

Topp-placering för Siburi Secondary Mixed

ranking

siburi_stories

Siburi Secondary Mixed School i nordvästra Kenya är en av de första skolorna GIVEWATTS började distribuera solcellsdrivna lampor till. Samarbetet med skolan inleddes 2012. Sedan eleverna fick tillgång till lamporna har skolan klättrat i regionens skolrankingsystem. 2014 hade skolan nått en andraplats från att ha legat på en 43:e plats innan samarbetet inleddes.

Eleverna lånar hem lamporna på kvällarna och laddar upp batteriet under dagarna på skolan. Lamporna används även i skolan under morgonlektionerna och för kvällsbelysning åt de äldsta eleverna som periodvis bor kvar i skolan under terminen.

______________________________________________________________________________________________________

Stories_uyombo_primary

Skolbarnen vid Uyomo Primary School, i Malindi-området i Kenya, har svårt att klara av sina studier. Detta beror på att solen när solen gått ner finns ingen tillgång till elektriskt ljus. Det enda ljus som finns att tillgå är från ved och fotogenlampor, men fotogenet är för dyrt för många familjer och veden används framför allt till matlagningen.

När GIVEWATTS inledde samarbetet med skolan i slutet av 2014, samlade åttondeklassaren Jackson ihop ett par av sina klasskamrater Kavila, Salama och Regina för att tillsammans köpa en solenergilampa. Lampan betalas av under en 6-månadersperiod. I stället för att lägga pengar på fotogen kunde lampan betalas och därmed fick dom tillgång till extra tid att studera tillsammans. Deras betyg har förbättrats mellan 18-40%. Nu har dom fyra klasskamraterna gått vidare till Secondary School med hopp om att förverkliga sina drömmar och ambitioner.