Månadsrapport: 2017-03-31

reportdecphoto

27 062 distribuerade solenergilampor

 • Lamporna distribueras genom ett samarbete med 1375 lokala skolor i Östafrika
 • Lamporna avbetalas av hushållen under 3-6 månader. Pengarna återinvesteras oavkortat så att en ny lampa kan köpas in och på detta nå ännu en person med solel vid något av GIVEWATTS skolprojekt

135 310 personer nådda med ljus och el från solenergi

 • I genomsnitt 5 människor i varje hushåll får genom 1 lampa tillgång till rent ljus och el för laddning av mobiltelefon
 • Verksamma i Kenya och Tanzania

Förbättrade skolresultat

 • Solel ersätter fotogen och ved som ljuskälla
 • Fler studietimmar/dygn genom tillgång till ljus och el från lamporna. Tid som annars går åt till att samla ved och ladda mobiltelefoner långt i från hemmen kan nu läggas på studier
 • Forskning på vilken effekt elektrifiering har på studierna görs av Powering Education

Besparingar i fotogenkostnader och laddning av mobiltelefoner

 • Hushållens genomsnittliga fotogenkostnad per år: USD 110
 • Kostnad per lampa: USD 55
 • 2 års uppföljning: 220-55= USD 165
 • 10%-40% av hushållens inkomst spenderas på fotogen

Positiva hälsoeffekter

 • Förbättring av luftkvalitet inomhus vilket minskar hälsoproblemen med ögon
 • Färre fotogenrelaterade brandolyckor