GIVEWATTS vision

earth

Över 1.3 miljarder människor – var fjärde människa på jorden – saknar idag tillgång till elektricitet. De allra flesta av dessa är ungdomar eller barn i Afrika eller Asien. Avsaknaden av el är inget de valt. De barn som har möjlighet att gå i skolan får i de flesta fall studera i skenet av en fotogenlampa. Ofta är fotogenet för dyrt för hushållet och istället blir ljuskällan det ljus man kan få från den öppna elden. Ibland blir det ingen läxläsning alls.

De barn och ungdomar vi möter vid de skolor vi samarbetar med har drömmar och mål, och många berättar gärna om dem. Behovet av utbildade personer som till exempel läkare i dessa områden är stort, men det är nästintill omöjligt att bli läkare om du inte har möjlighet att göra läxor. När hindren för att studera är stora är det ytterst få som tar sig vidare till någon form av högre utbildning. Mängder av unga människors potential i den här regionen förblir outnyttjad samtidigt som andra delar av världen utvecklas vidare i snabb takt.

Vår vision är att alla människor, oavsett var de bor, ska ha tillgång till ren och hållbar energi.

1.3 miljarder människor är en överväldigande. Vi kan kanske inte kan nå alla. Men vi vet att tillsammans kan vi bidra till en ljusare framtid för väldigt många redan idag.