Om

Vår vision GIVEWATTS är en organisation som förser ren och säker energi till människor i utvecklingsländer. Läs mer →
Historien bakom De 1.5 miljarder människor som saknar tillgång till el är en del av allas vår historia. De hör även till vår gemensamma framtid. Läs mer om historien här→


Finansiärer/Givare Alla våra projekt möjliggörs för att individer och företag tror på oss och vår vision. Våra finansiärer→
Styrelsen Våra styrelsemedlemmar bidrar med olika typer av expertis och arbetar alla aktivt för att hitta hållbara lösningar till energifrågor. Träffa styrelsen→


Organisationsstruktur Läs mer om hur Givewatts fungerar här.
Frågor och svar Vi har listat svaren på de vanligaste frågorna om Givewatts här. Kontakta oss om du vill veta mer.