About us

GIVEWATTS is a not-for-profit social enterprise founded in Sweden 2010 by Jesper Hörnberg and Petter Claesson. More than 1 Billion people lacks access to electricity, and rely on kerosene, firewood and charcoal for light and heat. GIVEWATTS’ vision is to eradicate energy poverty in the world and we bring clean, efficient and modern energy solutions to people living off grid. Our fundraising activities are mostly found in Sweden, controlled by Svensk Insamlingskontroll, and the purpose is to finance purchasing and distribution of clean energy products in rural East Africa. From a commercial perspective, the products would not be distributed to people with the biggest needs, why donations finance part of our operations. GIVEWATTS has its own distribution network of local officers in Kenya and Tanzania primarily selling solar lamps, solar home systems and energy-efficient stoves. For households to afford buying a clean energy product, we offer payment in instalments. Products are sold to avoid creating dependency, and the money earned from sales, are invested in new purchases and in continuous operations.

GIVEWATTS has offices both in Stockholm and Nairobi, working closely together. Our Stockholm HQ is hosting our main entity and is responsible for fundraising. Our Nairobi office is responsible for implementation of our projects. GIVEWATTS also has partner organizations in Switzerland and the US.

Om oss

GIVEWATTS är en ideell förening som grundades i Sverige 2010 av Jesper Hörnberg och Petter Claesson. Mer än 1 miljard människor saknar tillgång till elektricitet och är beroende av fotogen, ved och träkol för ljus och värme. GIVEWATTS vision är att utrota energifattigdom i världen. Vi levererar rena, effektiva och moderna energilösningar till människor som lever utan el. Våra insamling sker främst i Sverige, där insamlingen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, med syfte att finansiera inköp och distribution av rena energilösningar på landsbygden i Östafrika. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv skulle produkterna inte kunna distribueras till människor som har störst behov av dem, varför en del av verksamhets finansieras med hjälp av donationer. GIVEWATTS har sitt eget distributionsnätverk med lokala “officerare” i Kenya och Tanzania, som främst säljer solenergilampor, hemsystem som drivs med solenergi, samt energieffektiva spisar. För att hushåll skall ha råd att köpa en ren energilösningar, erbjuder vi köp mot avbetalning. Vi säljer produkterna för att inte skapa beroende, samtidigt som försäljningsintäkterna används för att köpa in fler produkter till den kontinuerlig verksamheten.

GIVEWATTS har kontor både i Stockholm och Nairobi, vilket jobbar nära varandra. Vårt huvudkontor i Stockholm är vår moderorganisation och samtidigt ansvarig för insamling. Vårt kontor i Nairobi är ansvarigt för implementeringen av våra projekt. GIVEWATTS har även partnerorganisationer i Schweiz och USA.


Donate

Here you can make a donation of any amount you like!