Posted on 08:51 AM
by ola
The year of possibilities!

2015 - Möjligheternas år. Under 2015 ska FN besluta om nya hållbarhetsmål. Det finns många skäl att vara optimistisk ...

More News
  • RT : 46% of the primary & 82% of the secondary schools committee members have not received any training since 2012 @WillisRaburu,